Saxenda och Alkohol, Saxenda är ett populärt läkemedel för viktminskning som många använder för att hantera sin vikt. Men vad händer om du vill dricka alkohol medan du använder Saxenda? I detta blogginlägg ska vi utforska hur alkohol kan påverka effekten av Saxenda, vilka risker som finns och vad du bör tänka på om du väljer att dricka medan du använder detta läkemedel.

Vad är Saxenda?

Saxenda innehåller den aktiva substansen liraglutid, som hjälper till att reglera aptiten och därigenom bidra till viktminskning. Det används av personer med ett BMI på 30 eller högre, eller 27 eller högre om de har viktrelaterade hälsoproblem som typ 2-diabetes eller högt blodtryck.

Hur Påverkar Alkohol Kroppen?

Alkohol påverkar kroppen på flera sätt som kan vara relevanta för din behandling med Saxenda:

 1. Blodsockernivåer: Alkohol kan påverka dina blodsockernivåer. Detta är särskilt viktigt för personer med diabetes eller prediabetes, eftersom både låga och höga blodsockernivåer kan vara farliga.
 2. Metabolism: Alkohol kan påverka hur din kropp metaboliserar mediciner, vilket kan påverka effektiviteten av Saxenda.
 3. Kaloriintag: Alkohol innehåller kalorier som kan bidra till viktökning, vilket motverkar de effekter du försöker uppnå med Saxenda.

Interaktion mellan Saxenda och Alkohol

Det finns ingen direkt kontraindikation mot att dricka alkohol medan man använder Saxenda, men det finns några viktiga saker att tänka på:

 1. Försämrad Blodsockerkontroll: Eftersom både Saxenda och alkohol kan påverka blodsockernivåerna, kan kombinationen av dem leda till oförutsägbara förändringar i blodsockernivåerna. Detta kan vara särskilt problematiskt för personer med diabetes.
 2. Ökad Risk för Biverkningar: Alkohol kan öka risken för vissa biverkningar av Saxenda, såsom illamående, yrsel och matsmältningsproblem. Detta kan göra det obehagligt att kombinera de två.
 3. Påverkan på Viktminskning: Alkohol innehåller tomma kalorier som kan motverka dina viktminskningsmål. Att dricka alkohol kan minska din motivation att följa en hälsosam kost och träningsregim.

Tips för Att Hantera Alkoholintag medan Du Använder Saxenda

Om du väljer att dricka alkohol medan du använder Saxenda, här är några tips för att minimera riskerna:

 1. Drick med Måtta: Håll dig till måttligt alkoholintag. För kvinnor rekommenderas högst en drink per dag, och för män högst två drinkar per dag.
 2. Övervaka Blodsockernivåer: Om du har diabetes eller är i riskzonen för diabetes, övervaka dina blodsockernivåer noggrant när du dricker alkohol för att säkerställa att de förblir inom ett säkert intervall.
 3. Ät Regelbundet: Se till att du äter regelbundet och inte dricker alkohol på tom mage. Att äta något innan du dricker kan hjälpa till att stabilisera blodsockernivåerna och minska risken för illamående.
 4. Diskutera med Din Läkare: Tala alltid med din läkare om du planerar att dricka alkohol medan du använder Saxenda. Din läkare kan ge dig råd baserat på din specifika hälsosituation och hjälpa dig att fatta ett informerat beslut.

Slutsats

Medan det inte finns ett absolut förbud mot att dricka alkohol medan du använder Saxenda, finns det flera faktorer att överväga för att säkerställa att du inte äventyrar din hälsa eller viktminskningsmål. Genom att dricka med måtta, övervaka dina blodsockernivåer, äta regelbundet och rådfråga din läkare kan du minimera riskerna och fortsätta din viktminskningsresa på ett säkert och effektivt sätt.

Källor:

 • FASS.se
 • Vårdguiden 1177
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
× Hur kan vi hjälpa dig?