Saxenda Biverkningar, Saxenda är ett läkemedel som har hjälpt många människor att gå ner i vikt och förbättra sin hälsa. Men som med alla mediciner finns det potentiella biverkningar som användare bör vara medvetna om. I detta blogginlägg går vi igenom de vanligaste biverkningarna av Saxenda, hur man hanterar dem och när man ska söka medicinsk hjälp.

Vad är Saxenda?

Saxenda är ett injicerbart läkemedel som innehåller liraglutid, en GLP-1-receptoragonist. Det används för att hjälpa vuxna med ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller högre, eller 27 eller högre med viktrelaterade hälsoproblem, att gå ner i vikt. Saxenda fungerar genom att påverka hjärnans aptitreglerande center, vilket hjälper till att minska hungerkänslor och öka mättnadskänslan.

Vanliga Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Saxenda orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna är ofta milda och brukar avta med tiden när kroppen vänjer sig vid medicinen. Här är några av de vanligaste biverkningarna:

 1. Illamående: Detta är den vanligaste biverkningen, särskilt i början av behandlingen. Det rekommenderas att börja med en låg dos och gradvis öka för att minska risken för illamående.
 2. Diarré: Många användare upplever diarré när de börjar med Saxenda. Att dricka mycket vätska och äta lättsmält mat kan hjälpa till att hantera detta.
 3. Kräkningar: En del personer kan uppleva kräkningar. Om detta inträffar ofta, bör du kontakta din läkare.
 4. Förstoppning: Förstoppning är en annan vanlig biverkning. Att öka fiberintaget och dricka mycket vatten kan hjälpa.
 5. Magont: Vissa användare rapporterar smärta eller obehag i magen.

Mindre Vanliga men Allvarliga Biverkningar

Medan de flesta biverkningar är milda, finns det några som kan vara mer allvarliga. Om du upplever någon av följande biverkningar bör du omedelbart kontakta din läkare:

 1. Pankreatit: Tecken inkluderar svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar. Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning.
 2. Gallblåseproblem: Smärta i övre högra delen av magen, feber, och gulaktig hud eller ögon (gulsot) kan indikera gallblåseproblem.
 3. Hypoglykemi: Lågt blodsocker, särskilt hos personer med typ 2-diabetes som tar andra diabetesmediciner. Symptom inkluderar yrsel, svettningar och förvirring.
 4. Njurproblem: Symptom inkluderar förändringar i urinmängd och svullnad i ben och fötter.

Hur Man Hanterar Biverkningar

Om du upplever biverkningar av Saxenda, finns det några steg du kan ta för att hantera dem:

 1. Följ Läkarens Råd: Se till att följa doseringsanvisningarna noggrant och börja med en låg dos för att minimera biverkningar.
 2. Ät Små Måltider: Äta mindre, frekventa måltider kan hjälpa till att minska illamående.
 3. Hydrera: Drick mycket vatten för att hjälpa till med förstoppning och diarré.
 4. Kontakta Din Läkare: Om biverkningarna är svåra eller ihållande, kontakta din läkare. De kan justera dosen eller ge råd om hur du kan hantera symptomen.

När Ska Man Söka Hjälp?

Det är viktigt att vara medveten om när biverkningar kan vara tecken på allvarliga problem. Sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever svår smärta i magen, gulsot, svår illamående och kräkningar, eller tecken på hypoglykemi. Din säkerhet och hälsa är viktigast, och det är bättre att vara försiktig om du är osäker på dina symptom.

Slutsats

Saxenda kan vara ett effektivt verktyg för viktminskning, men det är viktigt att vara medveten om potentiella biverkningar och hur man hanterar dem. Genom att följa läkarens råd och vara uppmärksam på din kropp kan du maximera fördelarna med Saxenda samtidigt som du minimerar riskerna. Kom ihåg att alltid diskutera eventuella biverkningar med din läkare och sök medicinsk hjälp vid behov.

Källor:

 • FASS.se
 • Vårdguiden 1177
 • Patientinformation och erfarenheter
× Hur kan vi hjälpa dig?