Är Saxenda Farligt, Saxenda är ett läkemedel som har blivit allt mer populärt för behandling av övervikt och fetma. Trots dess effektivitet, finns det ofta frågor om säkerheten kring användningen av detta läkemedel. Är Saxenda farligt? I detta blogginlägg går vi igenom riskerna och fördelarna med Saxenda, samt vad du bör tänka på innan du börjar använda det.

Vad är Saxenda?

Saxenda är en injicerbar medicin som innehåller den aktiva substansen liraglutid, en GLP-1-receptoragonist. Det används för att hjälpa vuxna med ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller högre, eller 27 eller högre om de har viktrelaterade hälsoproblem, att gå ner i vikt. Saxenda fungerar genom att reglera aptiten, vilket leder till minskat kaloriintag och därmed viktminskning.

Risker och Biverkningar

Precis som med alla mediciner finns det potentiella risker och biverkningar med Saxenda. Här är några av de viktigaste att vara medveten om:

Vanliga Biverkningar

 1. Illamående: Den vanligaste biverkningen av Saxenda, särskilt i början av behandlingen. Illamående tenderar att avta när kroppen vänjer sig vid medicinen.
 2. Diarré: Många användare upplever diarré i början, vilket kan vara obehagligt men är oftast övergående.
 3. Kräkningar och Förstoppning: Dessa gastrointestinala besvär är också vanliga, särskilt i början av behandlingen.

Allvarligare Biverkningar

 1. Pankreatit: En allvarlig, men sällsynt biverkning. Symptom inkluderar svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar.
 2. Gallblåseproblem: Inklusive gallsten och inflammation i gallblåsan. Symptom kan vara smärta i övre högra delen av magen och feber.
 3. Hypoglykemi: Lågt blodsocker, särskilt hos personer med typ 2-diabetes som använder andra diabetesmediciner.
 4. Njurproblem: Förändringar i urinmängd och svullnad i ben och fötter kan vara tecken på njurproblem.

Är Saxenda Farligt?

För de flesta människor är Saxenda säkert när det används enligt läkarens anvisningar. Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och att ha regelbunden kontakt med din läkare under behandlingen. Här är några faktorer att överväga:

 1. Medicinsk Historik: Diskutera din fullständiga medicinska historik med din läkare. Vissa tillstånd kan göra Saxenda mindre lämpligt för dig.
 2. Regelbunden Uppföljning: Det är viktigt att ha regelbundna uppföljningar med din läkare för att övervaka din hälsa och justera dosen vid behov.
 3. Livsstilsförändringar: Saxenda fungerar bäst när det kombineras med hälsosamma livsstilsförändringar som kost och motion. Medicinen är inte en ersättning för en hälsosam livsstil.

Fördelar med Saxenda

Trots riskerna har Saxenda visat sig vara effektivt för många individer:

 1. Betydande Viktminskning: Många användare rapporterar betydande viktminskning, vilket kan förbättra livskvaliteten och minska risken för viktrelaterade sjukdomar.
 2. Förbättrad Metabol Hälsa: Förutom viktminskning kan Saxenda hjälpa till att förbättra blodsockerkontrollen och minska blodtrycket.
 3. Ökad Mättnadskänsla: Genom att påverka hjärnans aptitreglerande center, hjälper Saxenda till att minska hungerkänslor och öka mättnadskänslan.

Slutsats

Är Saxenda farligt? För de flesta är svaret nej, så länge det används korrekt och under medicinsk övervakning. Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och att ha en öppen dialog med din läkare. Om du överväger att använda Saxenda, se till att noggrant väga fördelarna mot riskerna och följ din läkares råd för att säkerställa en säker och effektiv behandling.

Källor:

 • FASS.se
 • Vårdguiden 1177
 • Kliniska studier och patientrapporter
× Hur kan vi hjälpa dig?